S&P 500


Åpning: kr 0,0000
Tidligere stengt: kr 0,0000
Høy: kr 0,0000
Lav: kr 0,0000
Volum: 0

Om S&P 500

S&P 500 er en aksjeindeks som består av de 500 største selskapene i USA. Den er en solid indikator på hvordan amerikanske aksjer presterer. S&P 500 er også kjent som Standard & Poor’s 500.

S&P er vektet etter markedsverdi (aksjekurs multiplisert med antall utestående aksjer). De største selskapene som Apple har større innvirkning på S&P 500-indeksen enn mindre selskaper. Verdien av S&P 500-indeksen beveger seg kontinuerlig gjennom handelsdagen basert på resultatvektet markedsdata for de underliggende selskapene. Fordi S&P 500 er vektet etter markedsverdi, er ytelsen for det meste drevet av utviklingen til de største selskapenes aksjer.