Om Aksjekurser.no


Aksjekurser.no gir deg oversikt over norske og utenlandske aksjer, valuta, kryptovaluta, indekser, råvarer og fond.

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap. Hver aksje i et selskap har samme verdi. På Aksjekurser.no vises aksjekurs, markedsverdi og teknisk analyse for hvert aksjeselskap.

For langsiktig sparing anbefales det å spare i et globalt indeksfond, da risikoen der er spredt på mange aksjeselskaper i ulike steder av verden.